výrobní porady

výrobní porady, forma účasti prac. na řízení, v níž se projevují nové vztahy ve výr. v social. Na v. p. se řeší zejm. problémy plnění hosp. plánu a podněty pro rozvoj prac. a tvůrčí iniciativy prac. V. p. svolává úsekový důvěrník ROH ve spolupráci s příslušnými hosp. vedoucím na pracovišti nejméně jednou za dva měsíce.