výrobní odvětví

výrobní odvětví, souhrn specializovaných výr. jednotek nebo samostatných výrob, které se vyznačují zejm. tím, že produkce, kterou vyrábějí, má příbuzné ekon. určení; mají vl. specifickou tech. základnu, specializované kádry, společnou či příbuznou technol. výroby ap. Vznikají seskupováním podle třídění výrobků (tzv. výrobkové pojetí), tříděním výr. odvětví podle převažující výroby či tříděním podle výr. organizací (tzv. organizační pojetí).