výrobek průmyslový

výrobek průmyslový, materiální statek, který je produktem prům. výrobní činnosti. Slouží k uspokojování konečné (finální) spotřeby spol. nebo jejích členů anebo výrobní spotřeby spol. nutné k zajištění výroby v různých odvětvích hosp. (různé suroviny a jiné materiály, stroje, nástroje). Podle stupně dohotovenosti výrobku se rozeznávají výrobky hotové (dokončené) a výrobky nedokončené.