výroba zboží

výroba zboží, ekon . ukazatel hosp. činnosti vyjadřující peněžní (hodnotový) objem veškeré dohotovené produkce za určitý ekon. komplex (podnik, odvětví, nár. hosp.) a za zvolené období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda byla realizována (prodána), či nikoliv (tím se liší od realizované výroby). Od výroby hrubé se liší pouze tím, že neobsahuje změnu stavu výroby nedokončené.