výroba společenská

výroba společenská, proces přivlastňování předmětů přírody lidskou spol., který začíná výr. procesem a končí procesem spotřeby. V. s. se dělí na skupinu výroby výr. prostředků a skupinu výr. spotřebních předmětů. Za social. v. s. vystupuje jako výr. bezprostředně spol. zal. na social. vlastnictví výr. prostředků, probíhající ve prospěch spol. a plánovitě celospol. řízená.