výroba nedokončená

výroba nedokončená, ekon . polotovary a rozpracovaná výroba; vymezení v. n. závisí na druhu (odvětví) a rozlišovaném organizačním stupni výroby. V prům. zahrnuje polotovary vl. výroby a rozpracovanou výr., ve stavebnictví ji tvoří nedokončené průzkumové, projektové a stav. práce; v zeměd. tvoří v. n. ozimy, osevy víceletých plodin a mladé (dosud nerodící) výsadby víceletých kultur (vinice, ovocné sady). V. n. váže oběžné prostředky podniku, avšak její určitý rozsah je nezbytný pro plynulost výr. procesu.