výroba dokončená

výroba dokončená, ekon . výroba zahr nující výrobky dokončené z hlediska příslušné výr. jednotky (podniku, závodu), dále práce průmyslové povahy provedené touto jed. (např. opravy zmetků jiných útvarů); vyjadřuje se pomocí naturálních jed., normohodin, nebo hodnotově (ve velkoobch., popř. vnitropodnikových cenách).