výroba čistá

výroba čistá, ekon . peněžní ukazatel produkce charakterizující objem nově vytvořené hodnoty za určité období; jde o ukazatel produkce typu rozsahu výrobní činnosti. Určuje se zpravidla pomocí ukazatele hrubá výroba, od něhož se odečítá hodnota hmotných nákladů.