výmarská republika

výmarská republika, první parlamentní republika v Německu, vytvořená v důsledku listopadové revoluce 1918-19. Období v. r. začalo volbou ústavodárného Národního shromážděn1 19. 1. 1919, které se sešlo ve Výmaru. Vládnoucími silami v rep. zůstaly buržoazie a junkeři, rozvoj státně monopolistického kap. však posiloval zejm. postavení monopolů. Formálně byla rep. konstituována přijetím ústavy Nár. shromážděním s platností od 14. 8. 1919. Ústava fixovala mocenské poměry ve státě, poskytovala však i rozsáhlá buržoazně dem. práva (především všeobecné, rovné a přímé volební právo) a některá soc. politická práva vydobytá listopadovou rev. (osmihodinová prac. doba, děl. zastoupení v závodních radách). V. r. byla centralizovaným federativním státem (některá práva zemí byla omezena ve prospěch říšské vlády). Vláda v čele s říšským kancléřem byla odpovědná říšskému sněmu, ten však nemohl zasahovat do stát. správy. Ústava dávala zvl. moc říšskému prez. volenému přímou volbou, zejm. možnost rozpustit sněm, omezit dem. práva a vládnout pomocí nouzového zákonodárství. Zaváděla i přímé lid. hlasování (plebiscit), pro jehož vypsání se muselo vyslovit nejméně 10% voličů. Ríšské vlády byly buď koalicemi polit. stran zastoupených ve sněmu, nebo v konečném období v. r. prezidiálními kabinety, které vládly většinou bez říšského sněmu. Parlamentarismus byl odstraněn 30. 1. 1933 nacist. diktaturou.