výměnné síly

výměnné síly, kvantová mech . specifické vzájemné působení stejných částic, které se efektivně projevuje jako výsledek nějaké zvláštní (výměnné) interakce. Jde o výlučně kvantově mech. jev nemající obdobu v klas. fyz.; souvisí se symetrií nebo antisymetrií příslušné vlnové funkce vůči záměně libovolných dvou částic. V. s. se projevují např. při vytváření chem. vazeb v molekulách, ve feromagnetismu. V.t. výměnné efekty.