výměnné efekty

výměnné efekty, kvantová mechanika důsledky principu nerozlišitelnosti a z něho plynoucí symetrie nebo antisymetrie vlnové funkce systému stejných částic při záměně libovolných dvou částic. V. e. jsou čistě kvantové povahy a nemají analogii v klas. fyz. V. e. mají obvykle povahu dodatečného efektivního vzájemného působení mezi částicemi, které je přitažlivé nebo odpudivé podle znaménka výměnného integrálu. Např. dva elektrony s paralelními spiny se v malé vzdálenosti od sebe odpuzují silněji, než to odpovídá elektrostatickým silám. Mezi v. e. patří např. existence chem. kovalentní vazby, spontánní magnetizace feromagn. látek, supravodivost, degenerace elektronového plynu při nízkých teplotách.