výměník tepla

výměník tepla, zařízení, které zprostředkuje výměnu tepla mezi činnými tekutinami. Rozeznávají se v. t. povrchové (činné tekutiny jsou odděleny stěnou), kontaktní (k výměně tepla dochází na ploše vytvořené hladinou kapaliny), směšovací (nastává úplné promíšení obou tekutin). Zvl. skupinou jsou v. t. regulační, se střídavým stykem činné plochy s oběma tekutinami. V.t. regenerátor.