výlom

výlom 1. hor . rozpojení horniny (trhací prací) při ražení důlního díla na požadovaný profil. V. se má co nejvíce přiblížit tvaru a velikosti výztuže. Velikost v. závisí na rozložení vývrtů a na množství náloží trhavin; 2. stav . dílčí výrub průřezu podzemní stavby.