výkony odborně

výkony, ekon . souhrnná charakteristika výsledků veškeré podnikové činnosti, směřující k uspokojování spol. potřeb. V ukazateli v. v prům. podniku jsou zahrnuty zejm. tržby z výr. činnosti, tržby z ostatních činností, změna stavu zásob nedokončené výr. a hotových výrobků. Zahrnují spotřebu veškeré spol. práce v daném podniku nebo VHJ. Rozlišují se zejm. vytvořené a realizované v. a výkony s vlivem nebo bez vlivu zahr. obch.; dále se člení na produktivní a neproduktivní, podnikové a vnitropodnikové.