výkon trestu

výkon trestu, podle č. a sl. práva druh práv. sankce navazující na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení (soudu); účelem vykonávacího řízení je uskutečnit obsah rozhodnutí (rozsudku) ihned po jeho vykonatelnosti. K nařízení v. t. je příslušný zásadně soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Do v. t. odnětí svobody se započítává za určitých podmínek vazba. Tento trest se vykonává ve věznicích - nápravně výchovných ústavech (u vojáků ve voj. nápravných útvarech) diferencovaně v některé ze tří nápravně výchovných skupin. O zařazení odsouzeného do příslušné nápravně výchovné skupiny rozhoduje soud. Výkon trestu odnětí svobody uložený mladistvému pachateli se vykonává v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé. Způsob výkonu trestu odnětí svobody je upraven zvláštním zákonem.