výklad práva

výklad práva, interpretace práva - dialektický proces zjišťování skutečného smyslu (obsahu) práv. normy za použití různých dílčích metod; podle nich se rozeznává zejm. jaz., log., systematický, hosp. a sociol. v. p. Z hlediska vztahu mezi smyslem práv. normy a jejím slovním textem se rozlišuje v. p. doslovný, zužující (restriktivní) a rozšiřující (extenzívní). Podle toho, kdo ho podává, se rozlišuje legální v. p., který je práv. závazný a podává ho orgán k tomu zmocněný; oficiální v. p., podává ho státní orgán pro podřízené orgány a pracovníky. Oficiální v. p. podaný orgánem, který práv. normu stanovil, se nazývá autentický výklad. Výklad orgánů aplikujících právo je závazný jen pro konkrétní řešený případ. Doktrinální v. p., podávaný práv. vědci, není práv. závazný.