výjimečný stav

výjimečný stav, zvl. stav vyhlášený obvykle nejvyšším orgánem státní moci pro celé území státu nebo pro určitou oblast vzhledem k výjimečným okolnostem, které zde nastaly. Jedná se zejm. o stav vážného ohrožení bezpečnosti státu.