výhybna

výhybna, provozně tech. soustava žel. dopravy. Kolejová skupina a zabezpečovací zařízení umožňující vyhnutí vlaků.