výhřevnost

výhřevnost, energetická charakteristika paliva; teplo v kJ nebo MJ, které by se uvolnilo dokonalým spálením 1 kg tuhého nebo kapalného paliva nebo 1 m2 (vztaženo na teplotu 0 °C a tlak 0,1 MPa) plynného paliva a ochlazením vzniklých spalin na pův. teplotu za předpokladu, že voda vzniklá po spálení zůstává v plynném stavu.