výfukové potrubí

výfukové potrubí, potrubí pro odvod plynů a par od strojů (parních nebo spalovacích motorů) nebo tekutin od strojních zařízení (pojistných ventilů, zařízení pro vyprazdňování potrubí). V. p. motorů ústící do ovzduší mívají tlumiče hluku. V.t. tlumič výfuku.