výfuk motoru

výfuk motoru, část pracovního cyklu spalovacího motoru, při níž odcházejí zplodiny hoření z válce. V.t. tlumič výfuku.