výdrž

výdrž, let . v. před dosednutím letadla na přistávací plochu; přímočarý zbrzděný pohyb letadla těsně nad zemí, při němž se letadlo zpomaluje z rychlosti při klouzavém letu až do rychlosti při dosednutí.