výcvik

výcvik, specifická forma tréninku zaměřená na osvojení souboru určitých schopností a dovedností člověka a vyšších živočichů v rámci účelově orientované činnosti. Vychází z principů učení modifikovaných konkrétním cílem.