východní marka

východní marka, 1. název pro několik pohraničních marek franské a římskoněmecké říše. Patřily k nim v. m. v sv. Itálii (9. století, ochrana proti maď. vpádům), "avarská" marka Karla I. Velikého (8.-9.st., proti Avarům), bavorská v. m. (10.-12.st., proti Maďarům) na území dnešních Dolních a Horních Rakous a saská v. m. (10.-12.st.) na území Lužických Srbů; 2. Ostmark, Vých. marka - od 19.st. v liter. užívané ozn. pro Rakousko (Österreich) v období před jeho povýšením na vévodství (1156). - Po anšlusu Rakouska zakázali nacisté úředně název Österreich a nahradili jej termínem Ostmark; 1942 bylo výnosem A. Hitlera zrušeno i toto ozn. a nahrazeno názvem Alpen- und Donaugaue (Alpské a podunajské župy).