východní Locarno

východní Locarno, též ,,východní Locarno", název arbitrážních smluv něm.-čs. a něm.-pol. s garančními dohodami fr.-čs. a fr.-pol., podepsaných 26. 10. 1925 v Locarnu. Měly být protiváhou tzv. západního Locarna (rýnský garanční pakt) a zajistit nedotknutelnost hranic ČSR a Polska vytyčených mírovými smlouvami po 1. svět. válce.