výbuch

výbuch 1. exploze - náhlé uvolnění energie, spojené obvykle se vznikem tlakových nebo rázových vln. Chem. v. se dělí na tzv. tepelné (samovolné zahřívání vedoucí k prudkému rozkladu), explozívní hoření a detonaci; 2. geol . erupce - náhlý prudký únik par a plynů ze sopečného jícnu. Při v. sopky bývá strhávána i láva, ze které vznikají nesouvislé sopečné vyvrženiny nebo dojde k výlevu žhavotekutého magmatu na zemský povrch. Při v. gejzíru dochází vlivem přetlaku páry nebo plynů k prudkému výronu páry a vody.