výbušnost prachu

výbušnost prachu, schopnost prachu ve směsi určité koncentrace se vzduchem po iniciaci vybuchnout. Např. v hor. výbuch uhelného prachu se šíří důlními díly na velké vzdálenosti. Prach může vybuchnout za předpokladu, že je dostatečně jemný, rozvířený ve vzduchu a že se koncentrace prachu pohybuje v rozmezí spodní a horní meze výbušnosti.