výbušiny

výbušiny, látky schopné vyvinout náhlý vysoký tlak rychlou chem. reakcí za vzniku velkého objemu horkých plynů. Uvolněná energie se využívá k mech. práci. Některé v. vybuchují přímo, např. zapálením, nárazem, ně které nepřímo vlivem detonace jiné výbušiny. V. se dělí na trhaviny - k plnění střel, pum (tritol, nitroglycerin), třaskaviny - k výr. rozbušek (třaskavá rtuť) a střeliviny, sloužící jako výmětná náplň palných zbraní (bezdýmný nitrocelulózový prach). Nedovolené vyrábění a držení v. je v ČR trestným činem.