výbava

výbava, drobnější věci (šaty, prádlo), které rodiče dávají dceři při uzavření sňatku. Souč. čs. platné právo institut v. neupravuJe.