výžlabek

výžlabek, trochilus - arch . článek konkávně ustupujícího profilu; v antické sloupové patce kontrastuje obvykle mezi dvěma oblouny.