výšková kabina

výšková kabina, prostor letadel, v němž se vhodně upravuje tlak, teplota, složení vzduchu, vlhkost. V. k. jsou přetlakové (v kabině se udržuje stálý vhodný přetlak), ventilační (s otevřeným oběhem vzduchu), regenerační (s uzavřeným oběhem vzduchu a se zařízením na jeho čištění), smíšené (kabina je vybavena ventilačním i regeneračním zařízením).