výška tónu

výška tónu, veličina úměrná kmitočtu zákl. tónu. Čím vyšší kmitočet, tím vyšší tón. Tón je však jen někdy složen zcela nebo alespoň převážně z vlnění jednoho kmitočtu (čistý tón). Obecnější je případ, kdy se na tónu podílí celé spektrum kmitočtů. V.t. lze tedy jednoznačně stanovit jen u čistých tónů (objektivní v. t.), obecným tónům ji lze přiřadit pouze přibližně (subjektivní výška tónu).