výška řezu v lomu

výška řezu v lomu, hor . mocnost nadložní zeminy nebo uhlí, která se dobývá jedním záběrem dobývacího stroje. V. ř. v l. je omezena výškou záběru korečkového nebo lžícového rypadla nebo délkou výložníku u kolesového rypadla.