výřez

výřez, určení konečného rozsahu záběru fot. snímku výběrem vhodné oblasti negativu pro zpracování na pozitiv. V. se dokončuje kompozice snímku a odstraňují podružné části námětu.