vábení zvěře

vábení zvěře, přilákání zvěře napodobením hlasu zvířete téhož druhu, zpravidla opačného pohlaví, nebo hlasu běžné kořisti k usnadnění lovu. K v. z. se používají různě upravené pomůcky, tzv. vábničky (vábnice). Účinnost v. z. závisí hl. na znalostech poměrů v honitbě, na době vábení a na stanovišti, ze kterého se vábení provádí.