v

v tomto hnutí, které se snažil vést pokrokovým, radikálně dem. směrem.