ubytovací loď

ubytovací loď, plovoucí zařízení vybavené kajutami s příslušnými hosp. a spol. prostorami (jídelny, kuchyně, sanitární prostory), určenými obvykle k dlouhodobému pobytu prac. zaměstnaných na úpravě či stavbě vodních cest nebo jiných objektů, či pro jiné ubytovací účely.