ublížení na zdraví

ublížení na zdraví, poškození zdraví a tělesné integrity člověka; trestný čin podle č. a sl. trestního zák., který rozlišuje dva stupně ublížení na zdraví: a) ublížení na zdraví (prosté), tj. způsobení takové poruchy normálních tělesných nebo duševních funkcí, která znesnadňuje poškozenému výkon obvyklé činnosti, resp. má vliv na způsob jeho života a není zcela přechodného rázu; b) těžkou újmu na zdraví, která je vymezena v zákoně. Trestné je jednání úmyslné i jednání z nedbalosti.