turistika

turistika [-ty-, fr.], komplex činností spojených s akt. pohybem a pobytem v přírodě. Obsahem t. je kromě pohybové složky i kult. poznávací činnost zal. na odb. tech. znalostech a dovednostech, potřebná k zajištění účelného a bezpečného pobytu v přírodě. Odtud turista či turistka a turistický apod. - Turistika se dělí podle náročnosti a podle přesunových prostředků. V prvním případě se rozlišuje t. rekreační (nenáročná, většinou v menších skupinách a rodinných komunitách), základní (organizovaná v odborech t. na školách, ve spol. organizacích) a výkonnostní (plnění výkonnostních tříd po linii zápočtových cest); v druhém případě se t. diferencuje na t. pěší (včetně vysokohorské a krasové), cykloturistiku, lyžařskou t., vodní t. a mototuristiku.