technologický postup

technologický postup, výrobní postup - popis sledu jednotlivých operací, jejich rozsahu a parametrů, které je nutno dodržet pro správné technologické zpracování (odlévání, svařování, tváření).