třicet tyranů

třicet tyranů, ozn. užívané athénskými demokraty pro třicetičlennou komisi oligarchů, která spravovala athénský stát po porážce v peloponéské válce 404 př.n.l. Komise, v jejímž čele stál Kritiás, omezila počet občanů a krutě pronásledovala politické odpůrce. 403 př.n.l. svržena demokraty vedenými Thrasybúlem.