tížnice

tížnice, čára vždy kolmá k hladinovým plochám tíhového pole Země. Tečna k t. (svislice) udává směr působení tíhy v daném bodě.