syntetismus

syntetismus [-tyz-, řec.], mal. směr propracovaný P. Gauguinem a E. Bernardem (1868-1941) v Pont Aven 1888, později přejatý též skupinou Nabis. Vznikl jako reakce proti naturalismu a impresionismu; spojil úsilí o nové vystižení zákl. podoby a smyslu věcí, které vycházelo především ze subj. představ a zkušeností, s novým formálním ztvárněním, založeným na výrazovosti a symboličnosti výtv. prostředků (intenzita barev, silné obrysové linie, plošnost). Vyšel z poučení jap., lid. a středověkým uměním.