stůl

stůl, 1. kus nábytku tvořený vodorovnou deskou na obv. čtyřech nohách připevněných ze spoda k rohům desku, případně deska na podstavci, např. jídelní s., pracovní s.; 2. zeměd. odnímatelná součást strojů na sklizeň píce (sklízecích řezaček, žacích mačkačů) nebo semen (sklízecích mlátiček) určená k sečení a dopravě materiálu do dalších navazujících mechanismů. Podle provedení se rozlišují s. žací na nízké nebo vysoké porosty (plošné, řádkové), s. odlamovací na sklizeň kukuřice a s. sběrací pro sběr materiálu z řádků. S. bývají u stavebnicově řešených strojů vzájemně zaměnitelné.