sebastokrator

sebastokrator [řec., vážený vládce], v byz. říši v období vlády Komnénovců (11.st.) vysoká dvorská funkce, která v hierarchii dvora předcházela titul kaisara. Poprvé ji udělil Alexios I. Komnénos svému bratru Isákovi I. Komnénovi. V pozdější době hodnost s. udělována pouze nejbližším příbuzným císaře.