sýček

sýček, Athene noctua - rod malých ptáků z řádu sov. Živí se hmyzem a drobnými obratlovci. V ČR a SR žije sýček obecný. Hnízdí v dutinách stromů i budov. Uhnízdí se i v budce. Živí se drobnými ptáky a hmyzem. Populace se snižuje; celoročně chráněný.