rwandská říše

rwandská říše, státní útvar vytvořený zač. 19.st. na území Rwandy sjednocením menších státních celků, které zde existovaly již od 16.st. V čele říše stál panovník (z dyn. Baněnginja) a aristokracie, pocházející z pasteveckých kmenů Tutsiů; místní zeměd. kmeny měly podřízené postavení. Říše byla rozdělena na léna, přidělovaná aristokratům do dědičného vlastnictví. Největšího rozkvětu dosáhla za vlády Kigeriho Rwabugiriho (vládl 1853-95). 1898 byla obsazena něm. vojsky a přičleněna k Něm. vých. Africe.