rafinóza

rafinóza, trisacharid složený ze zbytků galaktózy, glukózy a fruktózy. R. je obsažena zejm. v řepné melase.