raabizace

raabizace [rá-], plán rak. národohospodáře F. A. Raaba, podle kterého byla 1775 v Čechách zahájena poddanská reforma; její podstatou byla parcelace vrchnostenských dvorů a zrušení roboty (reluice). Pro odpor feud. vrchnosti provedena pouze na některých, hl. komorních (státních) a m. statcích.