rRNA

rRNA, zkratka pro ribozómovou ribonukleovou kyselinu.